Tryckeri

Bilder från tryckeriet

Från tiden utan laserskrivare

I tryckeriet finns cylinderlpressar och diegellpressar. Tryckningen sköttes både manuellt och med remdrift.

”Pärlan”

Diegelpressen Pearl, den äldsta tryckpressen vid Rosenlöfs, inköptes 1890. Den användes till produktion av visitkort, brevpapper, adresslappar etc. ”Pärlan” är en helt manuell maskin och trampas via en pedal. Även idag används den för vissa produktioner.

”Giljotinen”

Skärmaskinen Seyboldus, ”Giljotinen” (tillverkad av Walter Kellner, Barmen, Tyskland inköpt 1918) är den enda kvarvarande skärmaskinen av denna typ som finns kvar i Sverige.

Utskjutningen

Förr låstes formarna utskjutna i en tryckram innan de placerades i tryckpressen. Idag sköts utskjutningen; dvs hur sidorna skall placeras i trycksaken, via ett utskjutningsprogram, t ex Signa Station.