Sätteri

Bilder från sätteriet

Den traditionella typsnittsverkstaden

I sätteriet sätts all text för hand. Bokstäverna, de sk typerna plockas en efter en i sätthaken som hålls i vänster hand. Typerna ligger sorterade i kast efter storlek och typsnitt. De mest använda ligger närmast sättaren. Kasten i sin tur är placerade i regaler. Till stora trycksaker, t ex affischer används typer i trä. Tryckeriet förfogar över mer än fyra hundra stilar. De satta raderna placeras i ett skepp, som knyts om med ett snöre. Den satta texten samt ev klicheér färgas in, ett papper läggs på för att göra ett första avdrag; ett korrektur.

Måttsystemet

Typograferna, handsättarna använder sig av ett eget måttsystem. Den minsta enheten är en punkt = 0.376 mm. Fortfarande används denna måttenhet i våra datorer.

Avläggning

Efter tryckningen måste bokstäverna läggas tillbaka i sina fack, s k avläggning och det är mycket noga att bokstäverna kommer i rätt fack.