Kontoret

Bilder från kontoret

Från tiden utan datorer

Det främre kontoret

Tidigt 1900-tal satt här bokhållare Lincoln Unge och skötte dagens post och orderboken. Här beställdes kassaböcker, visitkort och affischer mm. Beställningssedlarna, med instruktioner hur texten skulle sättas (av de över fyrahundra stilar som sätteriet förfogade över), lades i orderhyllan för vidare hantering i tryckeriet. Härifrån betalades även lönerna ut, en gång i veckan i kontanta medel.

Det inre kontoret

Här huserade företagets ägare, Ruben Rosenlöf i enskildhet under sin verksamma tid.
På senare tid satt här en kontorsanställd dam/flicka och skötte allehanda kontorsgöromål som att skriva följesedlar, brev, fakturor (i flera ex med hjälp av carbonpapper) etc på dåtidens knattrande skrivmaskin.