Bokbinderi

Bilder från bokbinderiet

Här skedde efterarbetet

De flesta trycksaker bearbetas på något sätt efter tryckningen. Detta sker i bokbinderiet. Här finns hjälpmedel som en förgyllningspress, pagineringsmaskin, hörnrundningsmaskin, stockpress, skärmaskiner, häftmaskin och bordspressar.

Marmorering

Receptet på marmoreringsvätskan sitter fortfarande kvar på väggen:

6 liter kalkfritt, mjukt vatten
120 gram caragenmossa
Alun
Oxgalla

Denna vätska gjorde att färgerna som hälldes ner i karet inte blandades och inte sjönk till botten. På så vis fick man fram den vackra, vågformade marmoreringen genom att sänka ned bokblockets snittytor, en efter en.

Linjeringsrummet

I linjeringsrummet falsades, linjerades, häftades, märlades och perforerades trycksakerna, allt efter behov.