GästrikKonst 2022

Inget deltagande under 2022. Vi hoppas kunna deltaga 2023 vid nästa GästrikKonst.