Filminspelning i museet

Under 2020 och 2021 har en filminspelning pågått vid museet för en dokumentär som förhoppningsvis kommer att visas av SVT. Denna filminspelning har också inneburit en värdefull dokumentation av museet i form av digitala stillbilder för framtiden. Ca 600 scener har spelats in och hundratals timmar har lagts ner. Under 2022 pågick redigering av filmen. Avseende pandemin kan vi fastslå ”Inget ont som inte har något gott med sig”.