Filminspelning i museet

Under 2020 har en filminspelning pågått vid museet för en dokumentär som förhoppningsvis kommer att visas av SVT. Denna filminspelning har också inneburit en värdefull dokumentation av museet i form av digitala stillbilder för framtiden. Ca 600 scener har spelats in och hundratals timmar har lagts ner under april tom december. Nu återstår redigering av filmen som i första hand kommer att visas vid ett stort grafiskt möte under hösten (beroende av hur pandemin utvecklar sig). Avseende pandemin ”Inget ont som inte har något gott med sig”.