Besök vid Kungliga slottet

En inbjudan kom under våren år 2020 från Kungliga slottet för att presentera Rosenlöfs Tryckerimuseum och Rosenlöfs Vänner. Besöket som planerades till den 27 augusti, 2020 ställdes tyvärr in pga Corona-viruset.