Besök vid Kungliga slottet

En inbjudan kom under våren år 2020 från Kungliga slottet för att presentera Rosenlöfs Tryckerimuseum och Rosenlöfs Vänner med anledning av det beviljade anslaget till takrenovering från Gustaf den VI Adolfs fond för kultur. Besöket som planerades till den 27 augusti, 2020 ställdes in pga Corona-viruset men en ny inbjudan kom och besöket skedde i stället under hösten 2021.