40-årsjubileum söndag 10/9 kl 13-16

Rosenlöfs Tryckerimuseum har under 40 år kunnat
hållas vid liv och bevaras som ett arbetslivsmuseum tack
vare alla bidragsgivare under åren.

Vi bjuder på Kaffe och tårta!

Rosenlöfs Tryckeri fyller 40 år som museum
vilket vi vill uppmärksamma och fira tillsammans med er!
Värt att uppmärksamma är också att museet sedan
år 2022 är byggnadsminnesförklarat liksom att
det nya taket nu finns på plats!
I samarbete med Kulturarvsdagen och Typernas Dag.

I anslutning till Kulturarvsdagen 2023 ”Levande Kulturarv”  www.raa.se/kulturarvsdagen

Program

12.30 Vi inleder med Swung
Urban Andersson-dragspel. Görgen Antonsson-fiol. Bertil Fält-saxofon.

13.00 Jubileumstal
Monica Jacobsson, ordf Kommunfullmäktige,
Sandvikens kommun
13.15-13.25 Byggnadsminnen
Hans-Erik Hansson, enhetschef, enheten för kulturmiljö,
Länsstyrelsen, Gävleborg
14.00 Ruben Rosenlöf besöker oss
(Alias Elvert Eriksson)
14.15-14.25 Det tryckta ordet
Ingela Broström, intendent, Länsmuseet, Gävle
Öppet Hus med prova-på-aktiviteter:
– Sätt och tryck med Smilla
– Marmorering med Elsa Lill
– Göra litet häfte med Anna Kari
– Brodera på papper med Anneli
Film om museet
Maria Conwalius, Minerva ArtCraft AB,
förgyllaren, dekormålaren och ytbehandlaren
visar upp sitt hantverk.
Hjärtligt välkommen!