40-års jubileum 2023

I maj 2023 planerar vi ett 40-års jubileum.

Pulpet design Axel Holmström, använd vid utställning i Stockholm år 1897