Takrenovering av museet

Rosenlöfs Vänner har beviljats medel till takrenovering från Gustav Den VI Adolfs Kulturfond och Kärnhuset. Ytterligare ansökningar pågår.