Takrenovering av museet

Rosenlöfs Vänner har beviljats 275 tkr kr för takrenovering från Gustav Den VI Adolfs Kulturfond. Ytterligare ansökningar pågår.