Nyheter

Nött och nytt från Rosenlöfs Vänner

Här hittar du nyheter och artiklar från oss.

Målningen av museet

Den exteriöra målningen av museet inkl maskinhuset pågick under åren 2018-2020 med hjälp av sökta medel från bl a Gustav den VI Adolfs kulturminnesfond, Kärnhuset

Läs mer »

Digitaliseringsprojektet

Rosenlöfs Vänner har tidigare beviljats 190.000 kr från RAÄ, (Riksantikvarieämbetet) till digitalisering av dokument och affischer. Snart har vi dragit det i land. På gång

Läs mer »

Takrenovering av museet

Rosenlöfs Vänner har beviljats medel till takrenovering från Gustav Den VI Adolfs Kulturfond och Kärnhuset. Ytterligare ansökningar pågår.

Läs mer »

Filminspelning i museet

Under 2020 har en filminspelning pågått vid museet för en dokumentär som förhoppningsvis kommer att visas av SVT. Denna filminspelning har också inneburit en värdefull

Läs mer »

Besök vid Kungliga slottet

En inbjudan kom under våren år 2020 från Kungliga slottet för att presentera Rosenlöfs Tryckerimuseum och Rosenlöfs Vänner. Besöket som planerades till den 27 augusti,

Läs mer »