Målningen av museet

Den exteriöra målningen av museet inkl maskinhuset pågick under åren 2018-2020 med hjälp av sökta medel från bl a Gustav den VI Adolfs kulturminnesfond, Kärnhuset och Hans Hanssons Stiftelse. Vi tackar alla bidragsgivare!