Digitaliseringsprojektet

Rosenlöfs Vänner har tidigare beviljats 190.000 kr från RAÄ, (Riksantikvarieämbetet) till digitalisering av dokument och affischer. Projektet har dragit ut på tiden, bl pga -krisen men snart har vi dragit det i land.