Digitaliseringsprojektet

Rosenlöfs Vänner har tidigare beviljats 190.000 kr från RAÄ, (Riksantikvarieämbetet) till digitalisering av dokument och affischer. Snart har vi dragit det i land. På gång är nya projekt beroende av sökta projektmedel.